ท่านนายกอำนาจ พงษ์ด้วง ท่านปลัดบพิตร อรัญสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.โคกเพชรพัฒนา  ลงพื้นที่ในการแจ้งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่8/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COViD-19) แก่ร้านค้าในเขตพื้นที่ อบต.โคกเพชรพัฒนาอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ค่า